Thời Khoá Biểu Cuccio Miền Bắc


CHĂM SÓC MÓNG

Lịch Trình Học: 2 tuần – ngày 1 buổi – thứ 2,3,4,5,6,7

Thời Gian: Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h / Tối: 18h – 20h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

chăm sóc tay chân

Lịch Trình Học: Học trong 6 buổi – thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7

Thời Gian: Sáng: Sáng: 08 – 12h / Chiều: 13h – 17h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

nghệ thuật vẽ cọ nét

Lịch Trình Học: Học 2 tuần – ngày 1 buổi – thứ 2, 3,4, 5, 6, 7

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h / Tối: 18h – 20h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

nghệ thuật vẽ cọ bản

Lịch Trình Học: 2 tuần – ngày 1 buổi – thứ 2,3,4,5,6,7

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h / Tối: 18h – 20h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

nghệ thuật vẽ cọ nổi

Lịch Trình Học: 2 tuần – ngày 1 buổi – thứ 2,3,4,5,6,7

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h / Tối: 18h – 20h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Nối mi

Trang điểm cá nhân cơ bản

Nghệ thuật vẽ bản cao cấp

nghệ thuật vẽ gel

Lịch Trình Học: 3 buổi

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h / Tối: 18h – 20h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

kỹ thuật đắp móng bột

Lịch Trình Học: 1,5 tuần – ngày 1 buổi – thứ 2,3,4,5,6.

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

kỹ thuật đắp móng gel

Lịch Trình Học: 1 tuần/ 5 buổi – thứ 2,3,4,5,6

Sáng: 08h – 12h / Chiều: 13h – 17h

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

nail spa

Lịch Trình Học: 4 buổi sáng (thứ 3, 4, 5, 6)

Ngày khai Giảng:

Địa Điểm: 125 Tân Mai, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội

Sơn gel

Nghệ thuật vẽ nét cao cấp

Nghệ thuật vẽ nổi cao cấp

Trang điểm cá nhân nâng cao

Nhận Biết Sản Phẩm Chính Hãng Cuccio

Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu Cuccio chỉ được phân phối độc quyền tại Vĩnh Trí và đều được dán tem chống hàng giả để nhận biết sản phẩm Cuccio chính hãng